Przejdź do treści

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z uwagi, iż na naszej stronie internetowej używamy plików cookies, służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach, w trosce o Twoją prywatność zmieniliśmy naszą „Politykę prywatności”. Pełny zakres informacji na ten temat znajdziesz tym poniższym linkiem.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I Informacje ogólne

 1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej: mieszkaniawolczanska.pl , jest EZBUD Sp. z o.o. Sp.k.  z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Wysoka 2/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Lodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000420155, NIP: 773-247-22-74, REGON: 101406534
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2018, poz. 650), oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” i „Klient” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” lub „EZBUD” – „My”.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), a dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach.
 5. W przypadku pojawienia się możliwości korzystania z  formularza kontaktowego dane w nim zawarte będą traktowane jako  poufne i nie będą widoczne dla osób nieuprawnionych.

II. Administrowanie Danymi

 1. Jesteśmy administratorem Twoich danych. Oznacza to, że jeśli będziesz miał możliwość korzystania z formularzy kontaktowych na naszej stronie lub będziesz wysyłał wiadomości mailowe na adres naszych pracowników  podany na stronie internetowej, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP, PESEL, nazwę firmy i NIP oraz inne podane przez Ciebie dane. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych.
 2. Będziemy administratorem osób, które będą miały możliwość zapisania się  w przyszłości na newsletter.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
  2. Zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa danych osobowych.
  3. Dla zakresu i celu niezbędnego do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. W zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
  5. W zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli w przyszłości  zapiszesz się na newsletter.
  6. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego/Prezes Urzędu Ochrony Danych.
 5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych nadzorującym przetwarzanie danych osobowych w EZBUD jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e‑mail: ochronadanych@ezbud.pl lub pisemnie na adres: EZBUD Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul. Wysoka 2/4 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
 9. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym, tj: a) podmiotom przetwarzającym dane, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy, np. dostawcom usług remontowo-budowlanych i usług IT, działającym na nasze zlecenie jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w celu windykacji należności, notariuszom bankom, zarządcom budynków oraz wspólnotom mieszkaniowym, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. c) organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takie jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne – na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony naszych praw i zasobów lub w celu ochrony Twojego lub naszego  bezpieczeństwa. d) kancelariom prawnym, notariuszom i sądom w celu wyegzekwowania lub realizacji umowy.
 10. Twoje dane nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym bez wyraźnej podstawy prawnej. W razie przekazania danych odbiorcom w państwach trzecich, będziemy korzystać ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych.
 11. Nasza strona internetowa może zawierać funkcje mediów społecznościowych, takie jak przyciski Facebooka lub Twittera. Funkcje te mogą gromadzić pewne informacje o odwiedzających naszą stronę internetową, takie jak adres IP lub historię przeglądania i mogą instalować pliki cookie w przeglądarce odwiedzających. Należy pamiętać, że przetwarzanie zebranych w ten sposób danych osobowych podlega zasadom przyjętym przez operatorów sieci mediów społecznościowych i dlatego niniejsza Polityka Prywatności ich nie dotyczy.
 12. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych, technologicznych.
 13. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.
 14. W zakresie wykonywania umowy lub usług dane będą przetwarzane przez okres, w którym umowa lub usługi będą wykonywane i świadczone przez Nas oraz, w uzasadnionych wypadkach, po ich zakończeniu, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. Wówczas dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

III. Pliki „cookies”

 1. Serwis używa „cookies”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego się łączysz. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Cookies” ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem drogi elektronicznej.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób zainteresowani korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje Ciebie, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzystasz, do Twoich potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :
  1. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu.
  2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu.
  3. „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  4. „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu  np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi zainteresowany, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i na potrzeby serwisów np. Facebook. „Statystyczne” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Usługobiorcy anonimowych danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania przez Ciebie ze strony internetowej.
 6. W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia „cookies” poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami „cookies” dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej – (ChromeFirefoxInternet ExplorerMicrosoft EdgeOperaSafari).
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak np. adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których zainteresowany, mający możliwość korzystania z  formularza, wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 8. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności Serwisu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Spółka EZBUD Sp. z o.o. Sp. k. w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Wysokiej 2/4 uprzejmie informuje, iż w związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą  na zasadach niżej wymienionych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka EZBUD Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim – adres: ul. Wysoka 2/4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki;
 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez spółkę oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, drogą elektroniczną pod adresem e‑mail: ochronadanych@ezbud.pl lub pisemnie na adres: EZBUD Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul. Wysoka 2/4 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umów na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1468);
  2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), – art. 6, ust. 1, pkt. a, b, c oraz f;
  3. Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym podmiotom zewnętrznym, tj:
  1. podmiotom przetwarzającym dane, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, księgowe, prawne, bankom, zarządcom budynków oraz wspólnotom mieszkaniowym, agencjom marketingowym działającym na nasze zlecenie jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w celu windykacji należności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami;
  3. organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takie jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne – na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony naszych praw i zasobów lub w celu ochrony Waszego lub naszego  bezpieczeństwa;
  4. kancelariom prawnym, notariuszom i sądom w celu wyegzekwowania lub realizacji umowy.
 1. Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowej, bez wyraźnej podstawy prawnej;
 2. Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli będą przechowywane; do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji;
 3. Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu;
 4. Przysługuje Państwu lub Państwa Przedstawicielom prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania (art.15 i 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), usunięcia (art.17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ( art.21 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), a także prawo do przenoszenia danych ( art.20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
 5. Przysługuje Państwu lub Państwa Przedstawicielom prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art.7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
 6. Przysługuje Państwu lub Państwa przedstawicielom również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych);
 7. Podanie danych osobowych, innych niż wynikających z przepisów prawa, jest dobrowolne;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych lub Państwa przedstawicieli w trakcie załatwiania spraw jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwości zrealizowania umowy.